Komunikat o błędzie

Notice: Undefined variable: output w business_breadcrumb() (linia 26 z /home/michalici/ftp/newDrupal/sites/all/themes/business/template.php).

9-miesięczna nowenna przed koronacją cudownej Figury Matki Bożej Fatimskiej w Miejscu Piastowym – 11 czerwca 2017 rok

Październik: Różaniec jako znak fatimskich objawień:

Codzienna modlitwa odmawiana w październiku – pierwszym miesiącu nowenny przed koronacją cudownej figury Matki Bożej Fatimskiej – w czasie wieczornego nabożeństwa.

Maryjo Dziewico- Pani Fatimska, pomóż nam tak ukochać modlitwę różańcową, byśmy jej nigdy nie zaniedbali, ale by się stała naszą codzienną potrzebą. Niech ta ewangeliczna modlitwa stanie się coraz silniejszą więzią, łączącą nas z Jezusem Miłosiernym i z Tobą. Spraw, aby rozważanie Tajemnic Różańca świętego wprowadzało nas w duchowe głębie, gdzie rozum, wola i uczucia pozwalają ogarnąć się i przeniknąć sprawami Bożymi. W świetle świętych Tajemnic Różańcowych ukazuj nam Matko powagę życia ziemskiego, które powinno być godne, czyste i szlachetne.

Przez Tajemnice Różańcowe pouczaj nas, że cierpienie pokornie przyjęte i ofiarowane Ojcu, przynosi wielkie owoce zbawcze, zaś przetrwanie z Jezusem na Kalwarii,  otwiera przed nami blask zmartwychwstania na wieczne szczęście z Nim i z Tobą w niebie.

Pani fatimska – Matko Boża Różańcowa przyjmij  naszą modlitwę i pomóż nam dobrze przygotować się na wielkie świętowanie stuletniej rocznicy Twoich objawień w Fatimie. Niechaj dzień koronacji  Twojej cudownej figury w tym Sanktuarium, będzie dla nas dniem wielkiej łaski z nieba. Królowo Różańca świętego, módl się za nami! Amen.

Listopad: Podjęcie prośby Matki Boże dotyczącej szczęścia wiecznego dusz w czyśćcu cierpiących.

Najświętsza Maryjo, Pani fatimska, Matko Litościwa! Racz spojrzeć na biedne dusze, które sprawiedliwość Boża w płomieniach czyśćcowych zatrzymuje. Drogie są one dla Twego Boskiego Syna, zawsze Go kochały i teraz pałają pragnieniem oglądania i posiadania Go, lecz ogień czyśćcowy je pożera.

Twój Syn - Jezus Miłosierny świętej Siostrze Faustynie nakazał: „Dziś sprowadź mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia mojego, niechaj strumienie krwi mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze mnie umiłowane, odpłacają się mojej sprawiedliwości; w twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca  mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie”. /Dz.. 1226/

Matko Miłosierdzia! W objawieniu fatimskim przypomniałaś prawdę o czyśćcu, mówiąc do Łucji o jej zmarłej krewnej, która do końca świata będzie przebywać w tym miejscu oczyszczenia i pokuty. Litościwa Matko, pośpiesz  z pociechą tym duszom, które Cię zawsze kochały i teraz ślą swe westchnienia do Ciebie. Tobie polecamy wszystkich, którzy przybywali do tego Sanktuarium na nabożeństwa fatimskie, a teraz -  jeśli dosięgnął ich czas pokuty  w czyśćcu i oczekują na Twoje wstawiennictwo u Miłosiernego Boga, by nadal wielbić i wychwalać Jego Majestat przy Twojej nadprzyrodzonej obecności -  przybądź im z pomocą.

 My żyjący, wdzięczni za wszystkie dary i łaski,  jakie podczas nabożeństw fatimskich otrzymaliśmy przed Twą cudowną Figurą, z wiarą podejmujemy modlitwę, której nas nauczyłaś podczas objawienia w Fatimie: „ O mój Jezu. Przebacz nam nasze winy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź do nieba wszystkie dusze, szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia” Amen.

Grudzień: Fatimskie wezwanie do ochrony i tworzenia cywilizacji życia – trzeci miesiąc nowenny przed koronacją cudownej figury Matki Bożej Fatimskiej.

Błogosławiona jesteś, Maryjo, posłana przez Boga do Fatimy, aby przynieść światu orędzie nadziei, wezwanie do modlitwy i pokuty oraz źródło odnowy moralnej.  Mając przed oczyma Twoją cudowną Figurę, towarzyszącą nam od ponad trzydziestu lat w Nabożeństwach fatimskich, prosimy Pana Boga – Dawcę życia, aby uchronił nas od cywilizacji śmierci.

Ty znasz wszystkie nasze cierpienia i nadzieje, Ty czujesz po macierzyńsku wszystkie nasze zmagania pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy światłem i ciemnością. W objawieniu fatimskim mówiłaś ze smutkiem: «Wiele dusz idzie na potępienie», a Łucji tłumaczyłaś, że «dzisiejszy świat bardziej zasługuje na potop niż czasy Noego». W swym fatimskim sekrecie pozostawiłaś nam ostrzeżenie: „świat zasłużył dziś na wielką karę Bożą”.

Tylko Bóg ma moc zmienić bieg naszych dziejów, położyć kres rozrastającej się wokół nas cywilizacji śmierci, obudzić w ludziach pragnienie budowania cywilizacji życia. Wśród licznych zagrożeń i niepewności jutra, wołamy w zaufaniu Ciebie: pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, która tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi – zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!  Od głodu i wojny, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny, wybaw nas! Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania aż do naturalnej śmierci, wybaw nas!

Przyjmij, nasza Matko, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi!  Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona potęga Odkupienia: potęga Miłości miłosiernej! Niech w Sercu Twym Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło nadziei i źródło cywilizacji życia. Amen!

/Słowa, które leżą u podstaw tej modlitwy, wypowiedział Ojciec Święty Jan Paweł II podczas czuwania modlitewnego w Fatimie, 12 maja 1991 r../

Styczeń: Czwarty miesiąc nowenny! Wierność natchnieniom Ducha Świętego z pomocą Matki Najświętszej, w czasach gigantycznych grzechów przeciw Duchowi Świętemu.

Maryjo! Oblubienico Ducha Świętego, przybywająca przed stu laty do Fatimy, aby ludzkości zniewalanej przez demoniczne ideologie, wytwarzane pod wpływem intensywnego działania szatana, przynieść upomnienie, wezwanie do pokuty i ratunek. W czwartym miesiącu nowenny, przed koronacją Twej cudownej Figury, stajemy przed Tobą, prosząc o łaskę wierności natchnieniom Ducha Świętego. Ty jesteś Jego Oblubienicą! Wstawiaj się za nami grzesznymi, abyśmy mieli udział w darach Ducha Świętego, o które prosimy modlitwą św. Jana Pawła II:

Duchu Święty, proszę Cię o dar Mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych; o dar Rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej; o dar Umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary;        o dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował; o dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać, o dar Pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością, o dar Bojaźni Bożej, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać.

„Matko ludzi i ludów, Ty która znasz "wszystkie ich cierpienia i nadzieje", wysłuchaj nasze wołanie: od grzechów przeciw Duchowi Świętemu, wybaw nas! Wybaw nas! Pomóż nam mocą Ducha Świętego przezwyciężać wszelki grzech: grzech człowieka i "grzech świata", grzech w każdej jego postaci.

Ty, która czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy światłem i ciemnością, jakie wstrząsają współczesnym światem - przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Przenajświętszym wprost do Twojego Serca i ogarnij nas miłością Matki i Służebnicy Pańskiej. Amen!

/ tekst modlitwy oparty na słowach i modlitwie  św. Jana Pawła II /

Luty: Podjęcie fatimskiego wezwania Matki Bożej modlitwy na intencję kapłanów i wszystkich osób konsekrowanych.

Maryjo, wizerunku Kościoła — Oblubienicy bez zmarszczki i skazy, która naśladując Ciebie „zachowuje dziewiczo nienaruszoną wiarę, mocną nadzieję i szczerą miłość” — wspomagaj osoby konsekrowane – biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnice - w ich dążeniu do wieczystej i jedynej szczęśliwości.

W trzeciej tajemnicy fatimskiej ukazałaś nam obraz wielkiego męczeństwa Ojca świętego i osób konsekrowanych: „Biskupi, księża, zakonnicy i zakonnice wcho­dzili na stromą górę, na szczycie, której był wielki krzyż, … Ojciec Święty, przygnębiony cierpieniami i bólem, …  dotarłszy na szczyt góry, padł na kolana u stóp wielkiego krzyża i został zabity, … w ten sam sposób umarli jeden po drugim bi­skupi, księża, zakonnicy i zakonnice, osoby świeckie, kobiety i mężczyźni z różnych klas i grup społecznych”.

W piątym miesiącu nowenny przed uroczystością koronacyjną Twojej cudownej figury w tym Sanktuarium - do Ciebie, Maryjo, Pani Fatimska, która pragniesz duchowej i apostolskiej odnowy Twoich synów i córek przez miłość do Chrystusa i przez całkowite oddanie się Jemu, kierujemy z ufnością naszą modlitwę. Ty, która czyniłaś wolę Ojca, okazując gorliwość w posłuszeństwie, męstwo w ubóstwie, a w swym płodnym dziewictwie gotowość na przyjęcie życia, uproś Twego Boskiego Syna, aby ci, którzy otrzymali dar naśladowania Go przez swą konsekrację, umieli o Nim świadczyć swoim przemienionym życiem, podążając radośnie, wraz ze wszystkimi innymi braćmi i siostrami, ku niebieskiej ojczyźnie i ku światłu, które nie zna zmierzchu.

O to Cię prosimy, aby we wszystkich i we wszystkim został otoczony chwałą, błogosławieństwem i miłością Najwyższy Władca wszystkich rzeczy, którym jest Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen! / por. Vita consecrata nr 112/

Marzec: Przez Maryję – Matkę Miłosierdzia do Jezusa Miłosiernego.

Matko Miłosierdzia, Maryjo!  Tyś w sposób szczególny i wyjątkowy — jak nikt inny — doświadczyła miłosierdzia,           a równocześnie też w sposób wyjątkowy ofiara serca okupiłaś swój udział w objawieniu się miłosierdzia Bożego. Twoja ofiara jest ściśle związana z krzyżem Twojego Syna, u którego stóp wypadło Ci stanąć na Kalwarii. Nikt tak jak Ty - Matko Ukrzyżowanego - nie doświadczył tajemnicy krzyża. Nikt też tak jak Ty nie przyjął sercem owej tajemnicy, która dokonała się na Kalwarii poprzez śmierć Twojego Syna, wraz z ofiarą Twojego macierzyńskiego serca, wraz z Twoim ostatecznym fiat.

Przed stu laty w objawieniu lipcowym w Fatimie, prosiłaś Hiacyntę, Franciszka i Łucję: „Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary: O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi".

Maryjo! Pani Fatimska! Twoje słowa uświadamiają nam nadprzyrodzone zjednoczenie Niepokalanego Serca Twego – Serca Matki Miłosierdzia z Miłosiernym Sercem Pana Jezusa.  „Miłosierna” miłość, stała się w sposób szczególny i wyjątkowy udziałem serca Twego, gdyż jesteś Matką Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Ta miłość nie przestaje w Tobie i przez Ciebie nadal objawiać się w dziejach Kościoła i całej ludzkości. Na „miłość miłosierną”  Twojego Syna wskazuje nam również tajemnica Twoich objawień i słów wypowiedzianych w Fatimie.

Matko Miłosierdzia! W szóstym miesiącu naszego przygotowywania do koronacji Twej cudownej Figury w tym Sanktuarium wołamy do Ciebie: Poprzez Twą macierzyńską  miłość  miłosierną,  opiekuj się nami: siostrami i braćmi Syna Twego, pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa, póki nie zostaniemy doprowadzeni przez Miłosierdzie Boże, do szczęśliwej ojczyzny w niebie. Amen.

Kwiecień: Orędzie fatimskie ratunkiem dla osób uzależnionych i zniewolonych grzechami.

Maryjo, Królowo i Matko nasza! Pani przychodząca do nas z nieba! Pragniemy przyczynić się do przyspieszenia królowania Twego Niepokalanego Serca, przez wypełnienie Twoich wezwań wypowiedzianych w objawieniach fatimskich.

19 sierpnia 1917 roku prosiłaś: - „Chcę, abyście odmawiali codziennie różaniec. Módlcie, módlcie się wiele, czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił".

W siódmym miesiącu naszej nowenny przed koronacją Twej cudownej Figury, ośmielamy się wypowiedzieć słowa całkowitego oddania się Tobie, jako Twoje narzędzie i jako pomoc Twoja, aby stoczyć pod Twoim sztandarem święty bój ze straszną klęską rozbicia rodziny, wzajemnej nienawiści, pijaństwa i niemoralności. Postanawiamy podjąć drogę nawrócenia przez miłość i zgodę w rodzinach.

Cechuje nas jednak słabość i nieudolność. Prosimy Cię więc pokornie, abyś nas natchnęła odwagą i siłą, mocą i wytrwałością. Chcemy w każdym środowisku, jako chrześcijanie, dawać świadectwo trzeźwości i zawsze kierować się w życiu dobrem innych ludzi. Prosimy Cię o ratunek dla naszych sióstr i  braci, nieszczęśliwych niewolników różnych nałogów, a szczególnie nałogu alkoholowego. Dobra Matko, ukazująca w Fatimie swoje zatroskanie o wszystkich ludzi, wzmocnij ich słabą wolę,  ulecz z choroby alkoholowej, opiekuj się ich rodzinami.

Prosimy Cię, aby obecny rok Narodowego Kongresu trzeźwości i stulecia Twoich objawień w Fatimie, był rokiem wielkiej łaski: Twojego królowania w Narodzie trzeźwym i czystym, wiernym Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i Jego Pasterzom.  Amen.

Maj: Dar rodziny, dzieci i młodzieży chroniony pod płaszczem Pani fatimskiej.

Najświętsza Maryjo! Królowo rodzin! W ósmym miesiącu nowenny przed koronacją Twej cudownej Figury w tym Sanktuarium, sięgamy myślą do październikowego w 1917 roku objawienia w Fatimie, które nam ukazało Świętą Rodzinę. Siostra Łucja w taki sposób opisała to wydarzenie: „Zobaczyliśmy po stronie słońca św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus i Naszą Dobrą Panią ubraną w bieli, w płaszczu niebieskim. Zdawało się, że św. Józef z Dzieciątkiem błogosławi świat ruchami ręki na kształt krzyża”.

Matko Chrystusowa! Przez wiele lat Twój Syn Jezus żył ukryty w rodzinie, czyniąc jąpierwowzorem i przykładem wszystkich rodzin chrześcijańskich, które mają  wypełnić plan zamysłu Bożego. A planem Bożym jest, aby pokochać każdą rodzinę, czyli umieć cenić jej wartości i możliwości i zawsze je popierać;  poznać niebezpieczeństwa i zło, które jej zagraża, aby móc je pokonać; przyczyniać się do tworzenia środowiska sprzyjającego jej rozwojowi.

Matko Kościoła! Bądź Królową rodzin, ażeby dzięki Twej pomocy każda z nich, mogła rzeczywiście stać się „małym Kościołem”, w którym będzie odzwierciedlać się i żyć tajemnica Kościoła Chrystusowego. Przybywająca do Fatimy z polecenia Bożego Służebnico  Pańska! Bądź dla naszych rodzin przykładem pokornego i wielkodusznego przyjęcia woli Bożej. Racz łagodzić cierpienia i osuszać łzy tych, którzy cierpią z powodu trudności rodzinnych. Niechaj święty Józef, „Mąż Sprawiedliwy”, niestrudzony pracownik, nieskazitelny opiekun skarbów Mu powierzonych, razem z Tobą strzeże wszystkie rodziny, opiekuje się nimi i zawsze je oświeca. Ty zaś poproś swego Syna, Króla wszechświata, aby był obecny jak w Kanie Galilejskiej w każdej rodzinie chrześcijańskiej, dając jej światło, radość, szczęście, pogodę ducha i męstwo. Amen!       /por. Familiaris consortio, nr 86/

Czerwiec: 9-cio dniowa nowenna przed 11 czerwca – dniem koronacji Cudownej figury, przeżywana pod apokaliptycznymi słowami:

„Wielki znak się ukazał na niebie:  Niewiasta obleczona w słońce  i księżyc pod jej stopami,  a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu”. /Ap 12, 1/

W wielkim znaku, czyli znaku cudownym, objawiłaś się Matko Najświętsza przed współczesnym człowiekiem, aby go obronić przed zniewoleniami i uzależnieniami złego ducha. Przez sto lat, mając przed sobą wizję Twych objawień w Fatimie, z nadzieją klękali przed twoim znakiem wierni Twoi czciciele.

Również na tym wzgórzu, w które błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz zaszczepił pobożność do Ciebie, przez 38 lat modliły się tysiące Twoich wiernych podczas nabożeństw fatimskich, aby się wzmocnić w wierze, nadziei i miłości, otrzymując niezliczone dary i łaski Boże na dalszą drogę życia chrześcijańskiego. 

Matko Boża Fatimska! Przez tę cudowną Figurę, która przez tyle lat towarzyszyła naszym modlitwom podczas nabożeństw fatimskich, stałaś się nam tak bliską, jak blisko przy swej matce jest kochające ją dziecko. Ty jesteś naszą Matką! Bądź błogosławioną za to, że wypraszasz nam u Boga łaski, z którymi możemy dojść do szczęścia wiecznego. Gdyby nas łaska Twa opuściła, cóż by się z nami stało?

Matko potężna na niebie i ziemi! Pani Fatimska! Chcemy być zupełnie Twoimi dziećmi, żyć tylko dla Boga i dla Ciebie, starać się o to, aby chwała Twoja nie ustawała nigdy, ale szerzyła się coraz dalej. Amen.

 

Maryjo, Królowo i Matko nasza! Pani przychodząca do nas z nieba! Pragniemy przyczynić się do przyspieszenia królowania Twego Niepokalanego Serca, przez wypełnienie Twoich wezwań wypowiedzianych w objawieniach fatimskich.

19 sierpnia 1917 roku prosiłaś: „Chcę, abyście odmawiali codziennie różaniec. Módlcie, módlcie się wiele, czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił".