Komunikat o błędzie

Notice: Undefined variable: output w business_breadcrumb() (linia 26 z /home/michalici/ftp/newDrupal/sites/all/themes/business/template.php).

Wielkanocne życzenia Ojca Generała

Chrystus zmartwychwstał!
Prawdziwie zmartwychwstał!

 

Triduum Paschalne oraz Święta Wielkiej Nocy wprowadzają nas w najgłębsze tajemnice naszej wiary. Wraz z Chrystusem przemierzamy drogę zbawiania człowieka: ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa, poszukiwanie woli Ojca na modlitwie, ludzki lęk i osamotnienie, mękę, konanie i śmierć, by w końcu rozpoznać Mistrza przy łamaniu chleba. Wraz z Maryją i apostołami trwamy przy grobie w oczekiwaniu na spełnienie zapowiedzi Syna Bożego o zmartwychwstaniu. Doświadczamy kolejnych przejawów Miłości Boga, który do końca nas umiłował.

Prawda o pustym grobie Zbawiciela potwierdza wiarygodność każdego Jego słowa i Jego odkupieńczego posłannictwa. Zmartwychwstanie Chrystusa, zagubionemu we współczesności człowiekowi, na nowo ukazuje ostateczny sens i wartość życia, a także wprowadza go w rzeczywistość ewangelicznej nadziei wypływającej z faktu zbawienia.

Wielkanocnym darem Zmartwychwstałego jest dar pokoju. Przychodząc do zatrwożonych apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, Chrystus pozdrawia ich słowami Pokój wam. Nie wyrzuca im braku wiary i powątpiewania, ale obecnością, gestem i słowem uspokaja ich zalęknione serca. Tylko Chrystus przynosi pokój, którego świat dać nie może.

Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz w Ćwiczeniach duchowych zapisał: Dwa są główne sposoby okazywania miłości ludziom. Pierwszy polega na tym, że staramy się bliźnim dobrze czynić. Drugi zaś, wyższy i heroiczny przejawia się w tym, iż za osoby ukochane ponosimy różnego rodzaju cierpienia. Bóg wybrał jedną i drugą drogę, aby nam okazać swoją nieskończoną miłość. Uczynił dla nas niezmiernie wiele dobrego i cierpiał dla nas tyle, iż już więcej cierpieć nie było można.

Niech tegoroczne Święta Zmartwychwstania Pańskiego będą źródłem doświadczenia przemieniającej ze śmierci do życia mocy Bożej Miłości. Rzeczywistość cierpienia i śmierci Zbawiciela niech będzie umocnieniem w codziennym dźwiganiu krzyża.
Prawda o pustym grobie niech rozpali entuzjazm wiary i wzmocni radykalizm życia radami ewangelicznymi.

Podarowany przez Zbawiciela pokój niech wypełni sumienia, serca i umysły.
Bezgraniczne zaufanie woli Bożej, na wzór Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Bolesnej, Współodkupicielki, niech nieustannie towarzyszy na drogach wiary.   

Z braterskim pozdrowieniem

 

ks. Dariusz Wilk CSMA  przełożony generalny

 

Marki, Wielkanoc’ 2017