Komunikat o błędzie

Notice: Undefined variable: output w business_breadcrumb() (linia 26 z /home/michalici/ftp/newDrupal/sites/all/themes/business/template.php).

Szkoła na medal

W dniu 14 lutego br. do naszej szkoły w Rudzie Talubskiej przybyli niezwykli goście: Przełożony Generalny Zgromadzenia św. Michała Archanioła ks. Kazimierz Radzik oraz ks. Bogdan Galek. Podczas Mszy świętej sprawowanej na sali gimnastycznej (w koncelebrze był także ks. proboszcz Czesław Knebel i ks. Antoni Obrzut z Lublina) Ojciec Generał odznaczyć Dyrekcję, Grono Pedagogiczne i Społeczność Uczniów medalem "Benemerenti" za wielkie serce w promowaniu charyzmatu myśli i dzieła błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza w nauczaniu i wychowywaniu najmłodszych.

Pierwsze kroki w dziedzinie edukacji na terenie Rudy Talubskiej uczynili uczestnicy rewolucji w Królestwie Polskim w latach 1905-07, byli to studenci ukrywający się po wsiach. Szkoła podstawowa powstała i rozpoczęła swoją działalność w 1918 r. Od tego czasu była kilkakrotnie rozbudowywana (1936, 1948, 1958, 1975, 1993, 2005). W 2000 r., w wyniku reformy edukacji, utworzono Zespół Szkół, który w czerwcu 2006 r. przyjął imię Bł. ks. Bronisława Markiewicza.

Oto krótka historia: jak to się stało, że Błogosławiony ks. Markiewicz został jej Patronem? Od momentu powrotu religii do szkół, w szkole w Rudzie Talubskiej pracę rozpoczęli Księża Michalici z parafii Górki. Angażowali się w pracę, troszcząc się nie tylko w przekazywanie treści z zakresu nauki religii, ale również o wychowywanie uczniów w szkole i poza nią. Organizowali różne wyjazdy, spotkania, zawody sportowe oraz inne imprezy kulturalno-edukacyjne.

W 1990 r. proboszczem parafii został ks. Ryszard Żurad, który po rozmowach z dyrekcją zaproponował, aby szkoła obrała sobie na patrona ks. Bronisława Markiewicza, który byłby wzorem dla nauczycieli i uczniów. W 1998 r. proboszczem został ks. Kazimierz Radzik, który angażował społeczność parafii w różnorodne akcje na rzecz dzieci, m.in. wspólnie z Urzędem Gminy organizował Dzień Radości dla dzieci, który z czasem stał się świętem dla uczniów z wielu szkół z całej Gminy, w ten sposób przybliżając członkom społeczności szkolnej i lokalnej postać Ojca Założyciela ks. Bronisława Markiewicza.

W czerwcu 2005 r. odbyła się beatyfikacja ks. Markiewicza. W powyższej uroczystości uczestniczyła społeczność szkolna, dzięki staraniom ks. Pawła Nowogórskiego. Po ogłoszeniu ks. Markiewicza Błogosławionym po raz kolejny pojawiła się propozycja nadania szkole jego Imienia. I tak się stało. W dniu 8 czerwca 2006 r. Zespołowi Szkół w Rudzie Talubskiej zostało nadane imię Bł. ks. Bronisława Markiewicza i przekazany sztandar z wizerunkiem Patrona.

Troską nauczycieli i księży jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale przede wszystkim wpajanie zasad właściwego chrześcijańskiego wychowania, sumienności i pracowitości. Wzorując się na Patronie szkoły, nauczyciele z ogromnym zaangażowaniem przygotowują uczniów do podejmowania różnorodnych działań na rzecz szkoły i środowiska. W szkole dotychczas można było łatwo dostrzec życzliwą i serdeczną atmosferę. Uczniowie czują się tu bezpiecznie, są chętni do pomocy innym, życzliwi i opiekuńczy w stosunku do młodszych czy słabszych kolegów.

Niech będzie uwielbiony Dobry Bóg w błogosławionym ks. Bronisławie Markiewiczu!

Piotr Bulanda CSMA