Markiewicz

"Powściągliwość i Praca"

We wrześniu 1897 roku odłącza się od Salezjanów w Turynie i jednocześnie wnosi prośbę do ordynariusza przemyskiego oraz do Ojca św. o zezwolenie na założenie nowego zgromadzenia zakonnego. Przełożeni salezjańscy w Turynie za pośrednictwem biskupa Sołeckiego uwalniają ks. Markiewicza z dniem 19 grudnia 1897 roku od ślubów wieczystych, skreślają go z katalogu Zgromadzenia i oddają pod jurysdykcję miejscowego ordynariusza.

 

Tags: 

Powrót do Polski

Za pośrednictwem swego przyjaciela ks. Stanisława Spisa i wstawiennictwem Anny Działyńskiej-Potockiej otrzymuje od kolatora, Jana Trzecieskiego, propozycję objęcia probostwa w wiosce Miejsce pod Krosnem, która później - za staraniem ks. Markiewicza - zostanie nazwana Miejscem Piastowym.

Przełożeni zakonni uzyskują zgodę Stolicy św. i udzielają mu pozwolenia na objęcie placówki duszpasterskiej w kraju.

W drogę powrotną wybiera się z dwoma "cennymi skarbami": obrazem Maryi Wspomożycielki i wizerunkiem ks. Jana Bosco.

Tags: 

U Salezjanów

Wydawać by się mogło, że Bronisław Markiewicz jest na najlepszej drodze do tzw. awansu w hierarchii Kościoła. Jest gorliwym duszpasterzem, inteligentnym wykładowcą, kapłanem cenionym przez przełożonych, lubianym przez młodzież i starszych.

Tags: 

Pierwsze lata kapłańskie

Po studiach uniwersyteckich, w październiku 1875 roku, ks. Markiewicz obejmuje ekspozyturę Gać, wydzieloną z parafii Kańczuga. Za jego staraniem ordynariusz przemyski w miejscowości Ostrów-Gać koło Przeworska dokonuje kanonicznej erekcji nowej parafii i w 1876 roku mianuje go jej pierwszym proboszczem.

Tags: 

Najważniejsza decyzja

Przepowiednię tajemniczego młodzieńca potraktował Bronisław jako aluzję do swego życia i życia rodziny. Przyjął również twierdzenie tajemniczego zwiastuna, że przyszłe zmartwychwstanie Polski leży w planach Bożych, że naród polski ma obowiązek szerzyć wśród innych narodów znajomość wiary świętej, idee braterstwa ludów, ma być służebny wobec świata. Aby przygotować się do tej roli, musi najpierw przebudować u siebie stosunki społeczne, wyrównać wiekowe krzywdy ludu, wychować przyszłe pokolenia do trzeźwości, oszczędzania, skromności i poświęcenia.

Tags: 

Strony