historia

Miesięcznik "Powściągliwość i Praca"

ObrazW 1892 r. ks. Bronisław Markiewicz przybywa do Miejsca Piastowego. Dysponuje przede wszystkim bezgraniczną ufnością w pomoc Bożą. Jednak już w lipcu 1898 r. wydaje pierwszy numer miesięcznika Powściągliwość i Praca. Umieszcza w nim artykuły o treści katechetycznej, pedagogicznej, społecznej, kulturalnej. Od samego początku demaskuje zagrożenia moralne, duchowe i polityczne.