medytacje o końcu świata

O końcu świata i zarazem o końcu Michalitów. Medytacja 6 (ostatnia)

Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą; a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec (Mt 24, 11-14).

Znowu pojawiają się słowa o fałszywym proroku, który pochodzi z wewnątrz, a nie z zewnątrz. Bardzo dobrze pokazuje to Ewangelia św. Jana, także inne Ewangelie.

O końcu świata i zarazem o końcu Michalitów. Medytacja 5

Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić (Mt 24,8-9)

Pierwsza sprawa jaką należy tu poruszyć, to ta, że „wszystkie narody” znienawidzą chrześcijan – wyznawców Chrystusa. Znienawidzić – oznacza tu, że wyznawcy Jezusa będą zaniedbywani, pomijani.

O końcu świata i zarazem o końcu Michalitów. Medytacja 4

Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec! Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści (Mt 24,6-8)

  1. Oprócz zwodzicieli, o czym medytowaliśmy poprzednim razem, będą jeszcze złowieszcze informacje o wojnach. Co więcej! Jezus o tym mówi, że to musi się stać i jednocześnie zachęca do spokoju.

O końcu świata i zarazem o końcu Michalitów. Medytacja trzecia

Na to Jezus im odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą (Mt 24, 4-5).

  1. Odpowiedź Jezusa jaką udzielił dotyczy dwóch pytań, które rozważaliśmy w poprzedniej medytacji: Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? 

O końcu świata i zarazem o końcu Michalitów. Medytacja 2

A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali na osobności: «Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata?»

  1. Samo stwierdzenie, że uczniowie pytają Jezusa na osobności wskazuje na brak rozgłosu i pokazuje klimat intymności. Kiedy zadają pytania: Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata, to nie ma tłumów.

Strony