5/3/2013

2 marca, jeszcze na zakończenie Roku Jubileuszowego poświęconemu naszemu Założycielowi, wspólnotowa parafialna w Nepi przedstawiła musical pt. Don Bosco. Licznie zgromadzeni widzowie w audytorium im. Bł Ks. Markiewicza mieli okazje doświadczyć tego, jak bliscy nam święci są ciągle młodzi i jak bardzo ich przesłanie jest aktualne.

więcej »
5/3/2013

3 marca 2013 roku w 62 rocznicę wykonania wyroku śmierci na oficerach Czwartego Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, w kościele Matki Bożej Królowej Aniołów na Bemowie została odprawiona, przez proboszcza parafii ks. Józefa Grońskiego, okolicznościowa Msza św. Udział w niej wzięli m.in. ks. prałat komandor Janusz Bąk (Ordynariat Polowy), Jacek Dziuba, kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, mjr Waldemar Kruszyński prezes Zrzeszenia "WiN" obwodu Warszawa wraz z gronem kombatantów oraz reprezentanci Wojska Polskiego i liczni wierni.

więcej »
4/3/2013

Siostra michalitka pośród laureatów literackiej nagrody "Złote Pióro" za rok 2012. Dnia 23 lutego 2013 r. obecni na zebraniu członkowie Oddziału Związku Literatów Polskich  w Rzeszowie, w tajnym głosowaniu zdecydowali o przyznaniu honorowych nagród "Złote Pióra" za 2012 r. Spośród trzynastu nominowanych, w  kategorii poezja "Złote Pióro" przyznano s. Dawidzie Ryll - za tomik "Czytanie z księgi lat".

więcej »
4/3/2013

Jak co roku zapraszamy do Miejsca Piastowego na przedstawienia Męki Pańskiej.

Misterium od wielu lat  wystawiane jest przez uczniów Liceum Ogolnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym.
 

więcej »
4/3/2013

Na stronie internetowej Radia Fara (oficjalna rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej) – www.radiofara.pl, zostały umieszczone trzy nagrania związane z dopiero co zakończonym Rokiem Jubileuszowym w naszym Zgromadzeniu. Na pewno warto tych słów posłuchać, wracać do przeżytych wydarzeń, wciąż karmić nimi naszego michalickiego ducha.

więcej »
4/3/2013

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego numeru czasopisma "The Angels", anglojęzycznej wersji michalickiego dwumiesięcznika "Któż jak Bóg".

W najnowszym wydaniu przeczytamy m.in.:
* Inseparable best friends – czyli o wielkiej przyjaźni między ojcem Pio i jego aniołem stróżem;
* Divine Mercy in action – historia o afrykańskiej wiosce uratowanej dzięki Bożemu Miłosierdziu;

więcej »
3/3/2013
Nowa pozycja Michalineum

Niniejsze rozważania zawierają dwie części. Pierwsza z nich powstała w oparciu o tekst księdza Karola Wojtyły O poznawalności i poznaniu Boga. Zarys zagadnień. Były to konferencje wygłoszone w latach 50. w kościele p.w. św. Floriana w Krakowie w ramach duszpasterstwa akademickiego. Wydane zostały w roku 2000 przez Instytut Jana Pawła II. Można zapytać: czy warto wracać do tak dawnego tekstu? Co przemawia na korzyść takiego właśnie wyboru?

więcej »
2/3/2013

Kolejna część wiadomości w formie filmu. Tym razem krótki komentarz do czytań na III niedzielę Wielkiego Postu. Przygotowane w ramach cotygodniowego rozważania i dzielenia się Słowem na najbliższą niedzielę.

więcej »
2/3/2013

Dzisiaj, kiedy komputer jest rzeczą powszednią, kazdy może zostać filmowcem. Wykorzystują to michalickie szkoły umieszczając filmy na swoich stronach internetowych. Jak pokazują przykłady w tej wiadomości, tematy i zastosowanie może być różne. Zaprszamy do obejrzenia.

więcej »
26/2/2013

Jubileusz 100. rocznicy śmierci bł. ks. Bronisława Markiewicza stał się motywem do powstania albumowej publikacji „Bóg ponad wszystko” ukazującej Zgromadzenia Św. Michała Archanioła – księży, braci i siostry oraz juniorystów obu Zgromadzeń, a także michalickie placówki na całym świecie. Album liczy 352 strony. Zawiera istotne informacje dotyczące aktualnego stanu, a także kondycji osobowo-materialnej michalitów i michalitek.

więcej »

Strony